O bibliotece Dofinansowania

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

Biblioteka Gdynia znalazła się w gronie 16 bibliotek w Polsce, w których wprowadzony zostanie system biblioteczny Alma oraz wyszukiwarka Primo. Proces ten zapoczątkowuje tworzenie ogólnokrajowej sieci bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, zaplanowanego na lata 2021-2025.

Katalog księgozbioru Biblioteki Gdynia zostanie zintegrowany z katalogami innych bibliotek włączanych do programu, a co za tym idzie, umożliwi korzystanie z jej zasobów czytelnikom w całej Polsce, a gdyńskim czytelnikom da możliwość przeszukiwania zbiorów najlepszych bibliotek w kraju. Ułatwi to proces wyszukiwania zbiorów i usprawni działanie wypożyczalni międzybibliotecznej.

Do tej pory system został wdrożony w ponad 1800 instytucjach, 50 konsorcjach i 30 państwach. Wśród instytucji zagranicznych, które używają Almy, znajdują się University of Cambridge oraz Uniwersytet Harvarda , a w Polsce – Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska.

Całkowity koszt ponosi Biblioteka Narodowa, która jest operatorem systemu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunku interwencji 1.2: Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.


Projekty dofinansowane ze środków MKDNiS zrealizowane w 2021 roku

Projekt Życie codzienne niecodzienne w biografii i literaturze faktu został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach projektu zorganizowane zostały debaty oraz zajęcia dla dzieci poświęcone literaturze biograficznej, przybliżającej uczestniczkom i uczestnikom nie tylko bohaterów i bohaterki już opublikowanych książek, ale przede wszystkim promującą poszukiwanie rzetelnej wiedzy oraz poszukiwanie informacji poprzez interesujące opowieści.


Projekty dofinansowane ze środków Fundacji PZU zrealizowane w 2020 roku

Dzięki wsparciu Fundacji PZU zrealizowaliśmy projekt Polacy nie gęsi – swoją fantastykę mają, dzięki któremu zaprosiliśmy na Pasja Minicon - po raz pierwszy ze względów pandemicznych odbywający się on-line - wielu polskich autorów, autorki, rekonstruktorów, rekonstruktorki oraz artystów z Trójmiasta.

 


Projekty dofinansowane ze środków MKiDN zrealizowane w 2019 roku

  • Praktyka dla praktyka,
  • Biblioteka Inspiracji: Biblioteka Wiedzy  w ramach programu „Partnerstwo dla książki”
  • Przystań książki w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.

Projekty dofinansowane zostały ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.