O bibliotece Erasmus+

Biblioteka Gdynia otrzymała dotację na realizację programu „Europejskość na skalę lokalną. Biblioteka jako miejsce edukacji i spotkań” (Europe locally. Libraries as a meeting and education nexus) w ramach program Erasmus+. Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych.

Dzięki temu nasze pracowniczki i pracownicy będą mogli skorzystać z kursów językowych oraz wizyt studyjnych (tzw. job shadowing) w krajach Wspólnoty Europejskiej: Irlandii, Francji, Włoch, Malty, Macedonii Północnej, Czech oraz Słowenii. 

Biblioteka jako instytucja spełnia istotną rolę edukacyjną, chociaż nie jest częścią systemu edukacji formalnej. Dzięki temu, że świadczone przez nas usługi są bezpłatne dla wszystkich, tworzymy bezpieczną przestrzeń do nauki dla wszystkich grup społecznych, również tych zagrożonych wykluczeniem. Dlatego wciąż podnosimy kwalifikacje oraz kompetencje naszej kadry – to wiedza i umiejętności naszych bibliotekarek i bibliotekarzy kształtują dostępną ofertę edukacyjną, a zatem wpływają na przekazywane treści.

Projekt „Europejskość na skalę lokalną. Biblioteka jako miejsce edukacji i spotkań” realizowany jest od grudnia 2022 do końca maja 2024. Został dofinansowany kwotą 24 975,00 euro w ramach Akcji 1 programu Erasmus+.

 

Informacje dotyczące wyjazdów

Francja: Montpellier, Nicea

Irlandia: Bray

Włochy: Florencja