O bibliotece Erasmus+

Biblioteka Gdynia otrzymała dotację na realizację programu „Europejskość na skalę lokalną. Biblioteka jako miejsce edukacji i spotkań” (Europe locally. Libraries as a meeting and education nexus) w ramach program Erasmus+. Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych.

Dzięki temu nasze pracowniczki i pracownicy będą mogli skorzystać z kursów językowych oraz wizyt studyjnych (tzw. job shadowing) w krajach Wspólnoty Europejskiej: Irlandii, Francji, Włoch, Malty, Macedonii Północnej, Czech oraz Słowenii. 

Biblioteka jako instytucja spełnia istotną rolę edukacyjną, chociaż nie jest częścią systemu edukacji formalnej. Dzięki temu, że świadczone przez nas usługi są bezpłatne dla wszystkich, tworzymy bezpieczną przestrzeń do nauki dla wszystkich grup społecznych, również tych zagrożonych wykluczeniem. Dlatego wciąż podnosimy kwalifikacje oraz kompetencje naszej kadry – to wiedza i umiejętności naszych bibliotekarek i bibliotekarzy kształtują dostępną ofertę edukacyjną, a zatem wpływają na przekazywane treści.

Projekt „Europejskość na skalę lokalną. Biblioteka jako miejsce edukacji i spotkań” realizowany jest od grudnia 2022 do końca maja 2024. Został dofinansowany kwotą 24 975,00 euro w ramach Akcji 1 programu Erasmus+.

 

Informacje dotyczące wyjazdów

Francja: Montpellier, Nicea | Irlandia: Bray | Włochy: Florencja, Mediolan | Malta: St. Julian | Słowenia: Nova Gorica

 


Biblioteka Gdynia otrzymała dotację na realizację programu „Kłusowanie w kulturze, kłusowanie kulturą. Edukacja kulturalna w cyfrowej rzeczywistości” (Poaching in culture, poaching with culture. Cultural education in digitalised reality) w ramach programu Erasmus+. Partnerstwa na małą skalę.

Razem ze słoweńską biblioteką Goriška knjižnica Franceta Bevka w Novej Goricy oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Józefa Andrzeja i Andrzeja Stanisława Załuskich w Radomiu przez 18 miesięcy będziemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami w zakresie organizowania oraz prowadzenia zajęć dla osób dorosłych w bibliotekach. Wśród omawianych tematów znajdą się, m.in. organizowanie festiwali, wykorzystanie narzędzi gamifikacyjnych oraz wykorzystywanie potencjału narzędzi cyfrowych w edukacji bibliotecznej.

To już drugi projekt realizowany przez naszą Bibliotekę w ramach programu Erasmus+. Jego celem ponownie jest podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji naszej kadry, a także umiędzynarodowienie. Korzystając z doświadczeń partnerów, możemy poszerzyć i wzbogacić dotychczasową ofertę zajęć bibliotecznych, a co za tym idzie – lepiej wypełniać naszą misję kształtowania kultury literackiej oraz budowania społecznych więzi.

Projekt „Kłusowanie w kulturze, kłusowanie kulturą. Edukacja kulturalna w cyfrowej rzeczywistości” realizowany jest od 1 czerwca 2024 do 30 listopada 2025 roku Został dofinansowany kwotą 30 000,00 euro w ramach Akcji 2 programu Erasmus+.