O bibliotece Praca w Bibliotece

Kolorowe, pionowe paski imitujące książki stojące na półce w kilku rzędach. Pomiędzy paskami trzykrotnie pojawia się czarny napis: "praca".

Lubisz książki? Interesujesz się literaturą? Masz zdolności animacyjne? Chciałabyś lub chciałbyś pracować w Bibliotece Gdynia? Sprawdź aktualne oferty pracy w naszej instytucji i wybierz tą, która odpowiada Twojemu profilowi oraz zainteresowaniom.

Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: sekretariat@bibliotekagdynia.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko bibliotekarza, ogłoszonego 7 listopada 2022 r. i prowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami i przeprowadzenia z nimi rozmowy.


AKTUALNE OFERTY:

BRAK