O bibliotece System biblioteczny ALMA

Biblioteka Gdynia z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Biblioteka Gdynia wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – centralną biblioteką państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Księgozbiór Biblioteki Gdynia obejmuje ponad 300 tys. jednostek zbiorów z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz publikacji naukowych i beletrystycznych gromadzone są audiobooki, filmy, płyty winylowe oraz systematycznie rozrastające się kolekcje komiksów dla dzieci i dorosłych. Nie można również pominąć kolekcji blisko 4 tys. gier planszowych. Część zasobów Biblioteki Gdynia stanowią pozycje obcojęzyczne, w tym książki w języku ukraińskim. Szczególnie cenne są zbiory związane z historią miasta Gdyni, uwzględniane w Bibliografii Gdyni i obejmujące 32 tys. rekordów dotyczących powstania miasta i portu, jego budowy i rozwoju od lat 20. XX wieku do czasów współczesnych.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Bibliotece Gdynia) poszerzeniu uległa strefa wspólnej pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ale także katalogi 130 bibliotek, które dołączyły w 2022 i 2023 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zasób Połączonych Katalogów BN liczy obecnie 43 mln jednostek.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl.