O bibliotece Płatności i numery kont

Czytelnicy, w celu regulowania zobowiązań wobec Biblioteki dokonują  wpłat na konto bankowe:

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia

Santander Bank Polska S.A. 96 1500 1881 1210 2006 9915 0000

Tytułem: Wpłata kary (i/lub ekwiwalentu pieniężnego za uszkodzone/zagubione materiały biblioteczne), imię i nazwisko Czytelnika, rok urodzenia

lub gotówką w wybranej filii bibliotecznej.