O bibliotece Płatności i numery kont

Informujemy, że podjęliśmy współpracę z Kancelarią Kałuża i Wspólnicy Sp. z o.o.  z Wrocławia w zakresie windykacji należności z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych. Czytelnicy, którzy otrzymali pismo od Kancelarii Kałuża i Wspólnicy Sp. z o.o. w celu uregulowania  zobowiązania dokonują wpłat na windykacyjne konto bankowe wskazane w piśmie:

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia

Santander Bank Polska S.A. 07 1090 1102 0000 0001 4263 3627

Tytułem: Spłata zadłużenia, nr sprawy ID


Natomiast pozostali Czytelnicy, w celu regulowania zobowiązań wobec Biblioteki dokonują  wpłat na konto bankowe:

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia

Santander Bank Polska S.A. 96 1500 1881 1210 2006 9915 0000

Tytułem: Wpłata kary (i/lub ekwiwalentu pieniężnego za uszkodzone/zagubione materiały biblioteczne), imię i nazwisko Czytelnika, rok urodzenia, nr filii

lub gotówką w filii bibliotecznej, w której powstała zaległość.