O bibliotece Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

Biblioteka Gdynia znalazła się w gronie 16 bibliotek w Polsce, w których wprowadzony zostanie system biblioteczny Alma oraz wyszukiwarka Primo. Proces ten zapoczątkowuje tworzenie ogólnokrajowej sieci bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, zaplanowanego na lata 2021-2025.

Katalog księgozbioru Biblioteki Gdynia zostanie zintegrowany z katalogami innych bibliotek włączanych do programu, a co za tym idzie, umożliwi korzystanie z jej zasobów czytelnikom w całej Polsce, a gdyńskim czytelnikom da możliwość przeszukiwania zbiorów najlepszych bibliotek w kraju. Ułatwi to proces wyszukiwania zbiorów i usprawni działanie wypożyczalni międzybibliotecznej.

Do tej pory system został wdrożony w ponad 1800 instytucjach, 50 konsorcjach i 30 państwach. Wśród instytucji zagranicznych, które używają Almy, znajdują się University of Cambridge oraz Uniwersytet Harvarda , a w Polsce – Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska.

Całkowity koszt ponosi Biblioteka Narodowa, która jest operatorem systemu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunku interwencji 1.2: Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.