O bibliotece Dostępność

Dostępność architektoniczna filii Biblioteki Gdynia:

Informacje o dostępności architektonicznej w formacie PDF - kliknij


 

Korzystanie z biblioteki – tekst łatwy do czytania:

Informacje o korzystaniu z biblioteki - tekst łatwy - kliknij