O bibliotece Biblioteka dla wszystkich

Biblioteka Gdynia przystąpiła do pilotażowej edycji programu Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni. realizowanego w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Save the Children International. 

Celem projektu jest pomoc bibliotekom wspierającym dzieci i młodzież z Ukrainy – poprzez organizowanie zajęć rozwojowych w bibliotekach, integrację ze społecznością Gdyni, pomoc w nauce zdalnej czy animację czasu wolnego. W ramach realizacji programu dwie biblioteki – Biblioteka Śródmieście oraz Biblioteka Cisowa – zostaną wyposażone w sprzęt elektroniczny oraz wszelkie pomoce w prowadzeniu zajęć.  

Więcej informacji na stronie FRSI oraz na stronie Biblioteki dla Ukrainy.