O bibliotece Biblioteka dla wszystkich

W 2024 roku Biblioteka Gdynia przystąpiła do kontynuacji programu Biblioteka dla wszystkich, tym razem realizowanego pod hasłem #mojemiejsce i kierowanego do młodzieży.

Projekt ma na celu:

  • wspierać polską i ukraińską młodzież w nauce szkolnej, a ukraińską również w nauce języka polskiego,
  • wspierać integrację osób z Ukrainy w polskich społecznościach,
  • wspierać młodzież w wyborach dalszej ścieżki kariery w Polsce lub w Ukrainie,
  • udostępnić wsparcie psychospołeczne młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę, sztukę i rozwijanie pasji,
  • budować wielokulturową ofertę biblioteki,
  • rozwijać przestrzenie dla młodzieży w bibliotekach.

Projekt Biblioteka dla wszystkich jest realizowany przez FRSI w partnerstwie z Save the Children International w dwóch filiach: Bibliotece z Pasją oraz w Bibliotece Mały Kack.

 


Biblioteka Gdynia przystąpiła do pilotażowej edycji programu Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni. realizowanego w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Save the Children International. Projekt realizowaliśmy od maja 2022 do czerwca 2023 roku.

Celem projektu jest pomoc bibliotekom wspierającym dzieci i młodzież z Ukrainy – poprzez organizowanie zajęć rozwojowych w bibliotekach, integrację ze społecznością Gdyni, pomoc w nauce zdalnej czy animację czasu wolnego. W ramach realizacji programu dwie biblioteki – Biblioteka Śródmieście oraz Biblioteka Cisowa – zostaną wyposażone w sprzęt elektroniczny oraz wszelkie pomoce w prowadzeniu zajęć.  

Więcej informacji na stronie FRSI oraz na stronie Biblioteki dla Ukrainy.