O bibliotece Biblioteka dla wszystkich

W 2024 roku Biblioteka Gdynia przystąpiła do kontynuacji programu Biblioteka dla wszystkich, tym razem realizowanego pod hasłem #mojemiejsce i kierowanego do młodzieży.

Projekt ma na celu:

 • wspierać polską i ukraińską młodzież w nauce szkolnej, a ukraińską również w nauce języka polskiego,
 • wspierać integrację osób z Ukrainy w polskich społecznościach,
 • wspierać młodzież w wyborach dalszej ścieżki kariery w Polsce lub w Ukrainie,
 • udostępnić wsparcie psychospołeczne młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę, sztukę i rozwijanie pasji,
 • budować wielokulturową ofertę biblioteki,
 • rozwijać przestrzenie dla młodzieży w bibliotekach.

Projekt Biblioteka dla wszystkich jest realizowany przez FRSI w partnerstwie z Save the Children International w trzech filiach: Bibliotece z PasjąBibliotece Mały Kack oraz Bibliotece Witomino.


Бібліотека для всіх

У 2024 році Бібліотека Ґдині продовжує реалізацію програми Бібліотека для всіх, цього разу під гаслом #mojemiejsce #моємісце й з фокусом на підлітках.

Серед цілей проєкту:

 • підтримка польських та українських підлітків у шкільному навчанні, а українських також у вивченні польської мови;
 • сприяння інтеграції осіб з України в польське суспільство;
 • допомога підліткам з вибором карʼєри в Польщі або Україні;
 • надання психосоціальної підтримки підліткам і дорослим через культуру, мистецтво й розвиток своїх захоплень;
 • розширення мультикультурної пропозиції бібліотек;
 • розвиток молодіжних просторів у бібліотеках.

Проєкт Бібліотека для всіх реалізований FRSI в партнерстві з Save the Children International у двох філіях: Бібліотеці z Pasją і Бібліотеці Mały Kack.


Biblioteka Gdynia przystąpiła do pilotażowej edycji programu Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni. realizowanego w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Save the Children International. Projekt realizowaliśmy od maja 2022 do czerwca 2023 roku.

Celem projektu jest pomoc bibliotekom wspierającym dzieci i młodzież z Ukrainy – poprzez organizowanie zajęć rozwojowych w bibliotekach, integrację ze społecznością Gdyni, pomoc w nauce zdalnej czy animację czasu wolnego. W ramach realizacji programu dwie biblioteki – Biblioteka Śródmieście oraz Biblioteka Cisowa – zostaną wyposażone w sprzęt elektroniczny oraz wszelkie pomoce w prowadzeniu zajęć.  

Więcej informacji na stronie FRSI oraz na stronie Biblioteki dla Ukrainy.