O bibliotece Biblioteka dla każdego

Projekt "Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury - modelowe rozwiązania polskie i norweskie" realizują: Biblioteka Miejska w Łodzi, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Bergen Offentlige Bibliotek - druga co do wielkości biblioteka w Norwegii.

W trakcie realizacji projektu, w efekcie wspólnych prac, powstaną nowoczesne strategie rozwoju, a pracownicy bibliotek będą mogli wziąć udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. W oparciu o przeprowadzone badania na niepubliczności zostaną wypracowane modelowe rozwiązania nie tylko dla partnerów projektu, ale także do wykorzystania przez inne biblioteki w kraju i zagranicą.

Więcej informacji odnośnie projektu oraz planowanych wydarzeń znajdziesz na stronie: www.bibliotekadlakazdego.pl

Projekt "Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury - modelowe rozwiązania polskie i norweskie" jest realizowany od września 2020 do września 2022. Całkowita wartość projektu to 323 228,93 Euro, projekt został dofinansowany kwotą 274 744,59 Euro w ramach Działania 2 Programu "Kultura" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.

 

Raport podsumowujący badania publiczności – nie-użytkowników bibliotek oraz migrantów i przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych w ramach projektu "Biblioteka dla każdego":

Polska wersja językowa

English version