Wasilewska. Czarno-biała

Mimo, że nie jest to literatura science fiction, komuniści jawią się dla Piotra Lipińskiego jako przybysze z innej planety. O bohaterce książki, Wandzie Wasilewskiej, żelaznej damie polskiego komunizmu, pierwszej kobiecie z komunistycznego panteonu ciężko pisać obiektywnie, ale można – uczciwie. W reportażu autor opisuje jej powolną radykalizację jako działaczki, pisarki, oratorki, kobiety w świecie mężczyzn i różnic klasowych, jej rozkwitającą, bezkrytyczną wiarę i miłość do Józefa Stalina oraz Związku Radzieckiego jako leku na wszelkie zło.

Są tu fakty, ale też domniemania, pogłoski, poszlaki i mity. Inaczej być nie może – źródła są niepewne. Miłość i zdrada. Nienawiść i bałwochwalcze oddanie. Czerń i biel... i czerwień, dużo czerwieni.

Komunistom można zarzucić wiele, ale na pewno nie to, że są nudni... Gorąco polecam.


Z Piotrem Lipińskim rozmawialiśmy o Wasilewskiej. Czarno-białej w Bibliotece Wiedzy 16 listopada 2023 roku.