Projekty dzielnicowe w Bibliotece Obłuże

"Obłuże kulturalne. A niechaj gdynianie wżdy postronni znają, iż obłużanie nie gęsi, swą kulturę mają."

Realizując projekt „Obłuże kulturalne” dążyliśmy do przełamania barier wiekowych i społecznych wśród społeczności lokalnej dzielnicy Obłuże, a także do jej integracji poprzez odpowiednio dobrane zajęcia dla różnych grup wiekowych.

Wspólne spędzanie czasu oraz twórczy rozwój mieszkańców był etapem w realizacji idei aktywnego społeczeństwa lokalnego – odpowiedzialnego za siebie i wrażliwego na problemy innych, zdolnego do aktywnego działania. Dodatkowo miejsce realizacji projektu – Biblioteka Obłuże – umożliwiło popularyzację czytelnictwa i dotarcie z ofertą kulturalną biblioteki do większej liczby mieszkańców, a także wpływało na zmianę jej postrzegania przez najmłodszych użytkowników, tworząc dobry nawyk częstszego odwiedzania.

Spotkanie autorskie

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące inicjatywy:

Muzyka dla smyka – warsztaty muzyczno-rytmiczne dla rodziców z małymi dziećmi – w trakcie zajęć rodzice razem z dziećmi uczyli się wierszyków, śpiewać piosenki i bawić wspólnie w zabawy ruchowe dostosowane do wieku dziecka. Warsztaty były doskonałą okazją do spędzenia większej ilości czasu z dziećmi, wspólnej nauki i zabawy, a także nawiązywania nowych kontaktów i wymieniania doświadczeń z innymi rodzicami w przyjaznej atmosferze.

Spotkania autorskie z Ałbeną Grabowską – rozmowę, nie tylko o „Stuleciu Winnych”, ale też o nowej powieści „Matki i Córki” poprowadziła Olga Kowalska z Wielki Buk – blog literacki.

Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz, mistrzynią happy endów! Pisarka, która o poważnych sprawach potrafi pisać w lekkim stylu, opowiedziała licznie zgromadzonej publiczności, o swojej najnowszej powieści „Jeszcze się kiedyś spotkamy”. Spotkanie poprowadziła Zuzanna Gajewska, Promotorka czytelnictwa.

Warsztaty literackie

Spotkania autorskie dla dzieci z Anną Czerwińsą-Rydel – autorką książek dla dzieci o tematyce muzycznej, historycznej, społecznej i biograficznej. Na spotkaniu dzieci wysłuchały fragmentu książki „Medal za uśmiech… czyli dzieci mają głos!”. Dowiedziały się o tym kto, od kogo i za co otrzymuje Order Uśmiechu.

Spotkania autorskie dla dzieci z Agatą Półtorak – autorką książki „Bajki z dna Bałtyku”. Na spotkaniu dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak powstała książka i wysłuchać jej interpretacji przedstawionej w formie Teatrzyku Kamishibai.

Spielberg z Obłuża – warsztaty filmowe – rozwijające pasje i wrażliwość na sztukę filmową mieszkańców Obłuża. Miały charakter wspólnych działań międzypokoleniowych, dzięki którym powstał krótki materiał filmowy. Uczestnicy zapoznali się z wszystkimi etapami realizacji, napisali scenariusz, nagrali sceny i zmontowali materiał.

„Napiszesz to na luzie” – warsztaty literackie  służyły odblokowaniu sił twórczych. Uczestnicy uczyli się nie przejmować się aż tak bardzo efektem końcowym i się na czerpaniu radości z wymyślania i opowiadania historii. Celem było nabranie odwagi, by zabrać się za prawdziwy literacki projekt w przyszłości. Projekt realizowany był od stycznia do listopada 2019 r. W wydarzeniach wzięło udziałponad 500 osób. W nowym roku ruszają kolejne działania Biblioteki Obłuże z budżetu obywatelskiego Gdyni.