Projekty dzielnicowe w Bibliotece Dąbrowa

Budżet Obywatelski Gdynia w Bibliotece Dąbrowa

Od 2016 r. w filii nr 20 odbywają się warsztaty „Robotyka na Dąbrowie”. Na początku sfinansowała je Rada Dzielnicy, w latach 2017-2019 projekt otrzymał dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego w ramach Przyjaznej Dzielnicy.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem i odbędą się także w roku 2020.

Warsztaty prowadzi p. Sebastian Bednarek z wykształcenia pedagog, humanista, współtwórca programu edukacyjnego LOFI Robot. 

Biblioteka dysponuje dwoma zestawami LOFI Robot, na których pracują chłopcy i dziewczęta. Wymagają one od uczestników zajęć skręcania komponentów, nie dają gotowych rozwiązań, a tym samym rozwijają kreatywność. Na zajęciach dzieci uczą się, jak wzajemnie sobie pomagać i współpracować w grupie.

Szczegółowy opis projektu
Biblioteka na Dąbrowie stanowi małe centrum aktywności, które integruje mieszkańców. To miejsce, gdzie spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń lokalnej społeczności, mając okazję pożyczać książki, audiobooki, czasopisma i gry planszowe. Tutaj dzieci biorą udział w konkursach plastycznych, a w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z robotyki.
Warsztaty z robotyki odbywają się w bibliotece od 2016 roku. Pomimo realizacji warsztatów przez bibliotekę od czterech lat, nadal pozostała spora grupa dzieci oczekujących na możliwość rozwinięcia swoich pasji i brak dalszych zajęć będzie dla nich dużym zawodem. Dzieci oczekujących na liście rezerwowej jest coraz więcej.
Realizacja przedsięwzięcia przybliży wszystkim zainteresowanym dzieciom tematykę robotyki, pozwoli na kontynuowanie istniejącego „Klubu kodowania” dla pasjonatów i integracji w tej grupie wiekowej.

Bezpłatna oferta instytucji związana z fizyką i matematyką dla dzieci nie zaspokaja w pełni ich potrzeb. Dlatego tak bardzo wyczekiwane są ciekawe i kreatywne zajęcia, uczące logicznego myślenia.

W ramach projektu planuje się zorganizować cykl warsztatów dla dzieci w wieku 8-12 lat. Dzieci będą pracować w pięciu grupach, z których każda spotka się pięć razy. Zajęcia będą dostosowane do wieku i poziomu umiejętności dzieci w grupie. Uczestnicy warsztatów będą doskonalić się w programowaniu i konstruowaniu robotów w oparciu o dwa zestawy LOFI Robot. Dodatkowo nauczą się pracy w grupie, nawiązywania nowych przyjaźni, niesienia sobie wzajemnej pomocy oraz dzielenia się zainteresowaniami.

Spotkania odbywać się potrwają od stycznia do listopada 2020 w Bibliotece Dąbrowa MBP w Gdyni, a ich koordynatorem będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.