Wszystko jest wojną. Jak mocarstwa zrobiły z ciebie broń

Wojna nie musi być krwawa, a bronią może być wszystko, jak przekonuje Mark Galeotti we Wszystko jest wojną. To bardzo interesująca pozycja, w której autor próbuje zredefiniować pojęcie wojny, obnażyć jej wyrafinowane mechanizmy i zjawiska przeciętnemu człowiekowi. Opisuje zarówno specyficzny arsenał, jak i formę działań nieprzypominających tradycyjnie rozumianego konfliktu zbrojnego, pozbawionych ostentacji, czy oficjalnego „stanu wojny”. Sytuacje geopolitycznie nieoczywiste, gdzie ciężko zidentyfikować walczące strony, a co dopiero określić ramy czasowe działań. Galeotti dość obrazowo, posługując się najbardziej ewidentnymi przykładami, wyjaśnia czym są: outsource’ing wojny, gig geopolityka, soft power, lawfare, rywalizacje niekinetyczne czy też wojny wspomagające; jak walczy się np. informacją, kulturą, prawem, pomocą humanitarną, nastrojami społecznymi oraz zwykłym obywatelem, który raczej nie ma poczucia, że jest żołnierzem, bierze udział w wojnie i za jaką sprawę walczy…

To jedna z tych pozycji, które pomagają kształtować krytycyzm i obywatelską świadomość. Polecam i zapraszam do Biblioteki Wiedzy.