Jaremianka

Najprawdopodobniej najgłośniejsza w zeszłym roku biografia to bez wątpienia „Jaremianka” Agnieszki Daukszy, która znalazła się w finale NIKE oraz triumfowała w wielu konkursach nagród literackich. Autorka opowiada nam o Marii Jaremie, jednej z najzdolniejszych i najbardziej charyzmatycznych artystek XX wieku, awangardzistce, emancypantce i  zaangażowanej aktywistce. 

Jaremianka działała w I i II Grupie Krakowskiej, współpracowała z Tadeuszem Kantorem, znała niemal całe artystyczne środowisko miasta. Brała udział w artystycznych i politycznych sporach, wykazując się bezkompromisową postawą.

Biografia Daukszy przywraca nam tę nieco zapomnianą, a na pewno nieobecną w powtarzanej często opowieści o polskiej awangardzie malarskiej artystce. Autorka nie miała łatwej pracy, po Jaremie została jedynie jej sztuka i relacje znajomych. Musiała rekonstruować fakty, przeżycia i stany emocjonalne swojej bohaterki. 

W efekcie otrzymaliśmy biografię niezłomnej, niezależnej kobiety, będącą jednocześnie książką o tworzeniu sztuki tak w okresie międzywojennym, jak i w przaśnej, stalinowskiej Polsce. Trzeba przeczytać.