Nogi w żółtych spodniach i białych trampkach z rozwiązanymi sznurówkami. Idą na niebieskim tle. Czarny napis: "Idzie nowe! System. Wprowadzamy nowy system biblioteczny - Almę."

Aktualności Wdrożyliśmy system ALMA!

Czytelniku! Czytelniczko!

Z radością informujemy, że system biblioteczny ALMA oraz nowa wyszukiwarka PRIMO została poprawnie wdrożone w Bibliotece Gdynia. Wszystkie filie Biblioteki zostaną ponownie otwarte 22 listopada.

ALMA to nowoczesny system działający w chmurze oraz połączone katalogi, które pozwolą naszej Bibliotece kompleksowo dostarczać wam informacje o zbiorach opracowane według jednolitych zasad. Alma działa już w ponad 1800 instytucjach i 30 państwach, za granicą korzystają z niej choćby Uniwersytet Cambridge oraz Uniwersytet Harvarda, a w Polsce – Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska.

Pamiętajcie, że jeżeli mieliście wypożyczone książki w trakcie zamknięcia bibliotek (18-21 listopada 2023), termin zwrotu został przedłużony do 4 grudnia 2023.

Instrukcja obsługi nowego katalogu

Nowy katalog biblioteczny działa w oparciu o wyszukiwarkę PRIMO. Szczegółową instrukcję obsługi znajdziecie TUTAJ.

Jakich zmian możesz się spodziewać?

Konto czytelnika

  • Historia wypożyczeń – twoje dotychczasowe wypożyczenia nie przeniosą się do nowego systemu, dlatego poproś bibliotekarza/kę o przesłanie historii wypożyczeń mailowo lub o jej wydruk. Nowy system będzie rejestrował historię wypożyczeń od 22 listopada 2023.
  • Nowe konto – po 22 listopada poprosimy cię o zresetowanie hasła do konta, obecne dane do logowania nie przechodzą do nowego systemu.

Karta biblioteczna

  • Karta biblioteczna/karta mieszkańca będzie działała bez zmian.
  • Karta będzie aktywna we wszystkich filiach Biblioteki Gdynia.

Zamawianie książek i innych mediów

  • Każda osoba będzie mogła zamówić 6 różnych egzemplarzy bibliotecznych (książki, filmy, gry i tak dalej) we wszystkich filiach łącznie.
  • Rezerwacje nie przejdą do nowego systemu, dlatego po 22 listopada ustaw się w kolejce do wybranych tytułów.
  • Do jednego tytułu ustawisz się w kolejce tylko w jednej filii.

Książkomat a ALMA

Po czasowym wyłączeniu 16 listopada książkomat przy bibliotece Śródmieście  ponownie działa, zintegrowany z nowym systemem.


Wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa – operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.