Aktualności Przystań Książki i "Biblioteka dla każdego"

Biblioteka Gdynia ma przyjemność powiadomić, że oficjalnie ruszają działania w ramach projektuBiblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie”!

Projekt ten zakładał nie tylko działania wzmacniające kompetencje pracownic i pracowników naszej Biblioteki, ale również realizację szeregu wydarzeń skierowanych do mieszkanek i mieszkańców Gdyni – tych dawnych oraz tych nowych. Ponieważ bardzo zależy nam na tym, aby nasza Biblioteka była miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich, naszą ofertę warsztatową kierujemy również do migrantów.

Zaczynamy przeznaczonymi dla wszystkich dzieci warsztatami realizowanymi w ramach Przystani Książki na miejskiej plaży w Śródmieściu Gdyni! Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie Państwo na stronie projektu Biblioteka dla każdego http://bibliotekadlakazdego.pl!

Letnie spotkania na plaży w ramach projektu „Biblioteka dla każdego” wyglądają następująco:

  • 17 lipca, 12:30-13:30, Konkurs budowania zamków z piasku
  • 24 lipca, 14:00-15:00, Zajęcia taneczne
  • 31 lipca, 14:00-15:00, Zajęcia plastyczne
  • 7 sierpnia, 14:00-15:00, Warsztaty ekologiczne
  • 14 sierpnia, 14:00-15:00, Warsztaty ekologiczne
  • 21 sierpnia, 14:00-15:00, Zajęcia plastyczne oraz 15:00-16:00, Konkurs budowania zamków z piasku

 

EN

The Library of Gdynia is pleased to announce the official commencement of activities under the the project “A library for everyone. Lodz, Gdynia, Cracow, Bergen – different cities, a common idea. Increasing access to culture – model Polish and Norwegian solution”!

Not only did this project assumed activities aimed at boosting the competencies of employees of our Library, but at implementing a number of events addressed to Gdynia residents – both existing and new ones. Since we are very committed to making our Library a friendly and open place for everyone, we also address our workshop offer to migrants.

We are starting with workshops for all children, organised as part of the Przystań Książki [Book Harbour] on the city beach in Gdynia Śródmieście! All the most important information can be found on the website of the “Library for Everyone” project: http://bibliotekadlakazdego.pl

 

UKR

Бібліотека у Гдині із задоволенням повідомляє, що офіційно розпочато заходи в рамках проекту «Бібліотека для всіх. Лодзь, Гдиня, Краків, Берген - різні міста, спільна ідея. Збільшення доступу до культури - модельні польські та норвезькі рішення»!

Цей проект передбачав не лише діяльність, спрямовану на зміцнення компетенції працівниць та працівників нашої Бібліотеки, а й проведення низки заходів, адресованих мешканкам та мешканцям Гдині - як старим, так і новим. Оскільки ми дуже прагнемо, щоб наша Бібліотека була доброзичливим та відкритим місцем для всіх, то також звертаємось із пропозицією наших майстер-класів до мігрантів.

Ми розпочинаємо з майстер-класів для всіх дітей, організованих у рамках Книжкової гавані на міському пляжі у Середмісті Гдині! Усю найважливішу інформацію можна знайти на веб-сайті проекту «Бібліотека для всіх» : http://bibliotekadlakazdego.pl!

Zdjęcia przedstawiają instruktorkę pokazującą dzieciom kolejne taneczne zabawy na plaży

Projekt „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie” realizowany jest w ramach Działania 2 Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.