Aktualności Nabór na stanowisko: bibliotekarz

Miejsce wykonywania pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Opis stanowiska

1 obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, informowania o nich oraz udostępniania zbiorów elektronicznych dostępnych w Internecie

2 prowadzenie dokumentacji bibliotecznej

3 przygotowywanie i organizowanie wydarzeń promujących kulturę literacką oraz aktywizujących społeczność lokalną

4 współpraca z gdyńskimi instytucjami kultury i edukacji

5 współtworzenie dobrej atmosfery w pracy

 

Wymagania

1 preferowane wyksztalcenie wyższe humanistyczne, mile widziane bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska, pedagogika lub pokrewne

2 ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej

3 znajomość rynku wydawniczego oraz źródeł informacji o książce i literaturze

4 bardzo dobra znajomość obsługi komputera

5 umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi

6 zdolności animacyjne

7 umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole

8 dyspozycyjność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista

9 kreatywność i dynamika w działaniu

 

Oferujemy

1 ciekawą pracę w sieci bibliotecznej Biblioteki Gdynia

2 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

3 zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat

4 możliwości rozwoju zawodowego i awansu

5 wynagrodzenie 3 tys zł. brutto

 

Planowany termin zatrudnienia

listopad 2021 r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: sekretariat@bibliotekagdynia.pl (w tytule maila wpisując „nabór na stanowisko bibliotekarza”) do 10 października 2021 roku, do godz. 23.00

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko bibliotekarza, ogłoszonego 24 września 2021 r. i prowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami i przeprowadzenia z nimi rozmowy.