Aktualności Konkurs "Historia Mazurka Dąbrowskiego"

Biblioteka Gdynia wraz ze Stowarzyszeniem KACK zapraszają do wzięcia udziału w konkursie Historia Mazurka Dąbrowskiego, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody.

 

W JAKIM CELU I DLA KOGO?

Celem konkursu jest rozwijanie patriotyzmu, kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych oraz pogłębianie wiedzy i zainteresowań historycznych, a także nabywanie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji. Przeznaczony jest dla młodzieży (od 10 roku życia) i osób dorosłych.

 

CO TRZEBA ZROBIĆ?
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu plakatu, który przedstawiałby historię hymnu narodowego, czyli pieśni autorstwa Józefa Wybickiego, od momentu jej napisania do chwili obecnej. W pracy należy pokazać: postać autora hymnu, historyczne okoliczności powstania pieśni, zmiany w treści hymnu, okoliczności związane z ustanowieniem hymnu oraz postacie wspomniane w pierwotnej wersji tej pieśni.
Praca musi spełniać następujące kryteria:

  • musi łączyć elementy informacyjne z elementami ilustracyjnymi,
  • ilustracje mogą być wykonane ręcznie w dowolnej technice lub z wykorzystaniem technik komputerowych,
  •  wielkość pracy nie może przekraczać wymiarów A1,
  •  należy zadbać o rzetelność i poprawność podawanych informacji,
  •  konieczne jest respektowanie praw autorskich do ilustracji i innych cytatów wykorzystywanych na plakacie

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 4.11.2022 złożyć pracę wraz z kartą zgłoszeniową do jednej z filii Biblioteki Gdynia. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna będzie również pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

 

WYSTAWA, NAGRODY
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie podczas VII Przeglądu Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna Kurtyna 2022 w dniach 21-26 listopada 2022, zaś wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali kończącej VII Przegląd KURTYNA 2022 w dniu 26 listopada. Nagrodami w konkursie będą vouchery do trójmiejskich teatrów oraz gadżety Biblioteki Gdynia.


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zasadach konkursu.

 

Pliki do pobrania:

Zasady konkursu Historia Mazurka Dąbrowskiego

Regulamin ogólny konkursów organizowanych przez Bibliotekę Gdynia

Karta zgłoszeniowa i protokół odbioru nagrody