Czerwona kurtyna teatralna. Na niej biały napis: "Konkurs VIII Kurtyna, Aleksander Fredro na afiszu"

Aktualności Konkurs: "Aleksander Fredro na afiszu"

Biblioteka Gdynia zaprasza młodzież powyżej 12 r.ż. oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie KACK konkursie "Aleksander Fredro na afiszu". Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu reklamującego jedną ze sztuk Fredry. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez KACK i Bibliotekę Gdynia.

 

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich i teatralnych oraz patriotycznych, a także pogłębianie wiedzy związanej z postacią hr. Aleksandra Fredry i jego twórczości. W konkursie udział wziąć może młodzież powyżej 12 roku życia oraz dorośli. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna (załącznik 1b).

Zasady konkursu

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu plakatu reklamującego jedną ze sztuk Aleksandra Fredry. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie dwie prace, ale każda z nadesłanych prac musi dotyczyć innego utworu Aleksandra Fredry. Praca powinna zawierać tytuł sztuki, imię i nazwisko autora oraz elementy symboliczne, metaforyczne lub wprost nawiązujące do treści utworu.

Praca musi spełniać następujące wymagania:

  • grafiki nadesłane drogą elektroniczną w formacie A3 jpg (min. 300dpi) lub pdf,
  • rzetelność i poprawność podawanych informacji,
  • respektowanie praw autorskich do ewentualnych ilustracji i wykorzystanych cytatów

Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres zarzad@kackmalykack.pldo dnia 30.10.2023 r.

Ekspozycja i nagrody

Prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Przeglądu Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna Kurtyna 2023. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Biblioteki Gdynia i Stowarzyszenia KACK, a nagrody będą wręczone podczas uroczystej Gali kończącej VIII Przegląd KURTYNA 2023 w dniu 2 grudnia br. o godz. 15.00. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność na Gali VIII Kurtyny oraz Koncercie Finałowym.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu Aleksander Fredro na afiszu

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 2