Aktualności Kalendarium Biblioteki Wiedzy #1: 3 i 4 lipca

3 lipca 1953 / Po raz pierwszy w historii na szczycie Nanga Parbat (8126 m n.p.m.) stanął Austriak Hermann Buhl

Alpinista i himalaista. Uważany za jednego z najlepszych wspinaczy w historii. Jest szczególnie znany jako prekursor zdobywania Himalajów stylem alpejskim.

Jako pierwszy zdobył Broad Peak (8047 m n.p.m.), 12. najwyższy szczyt na świecie, znajdujący się w Karakorum. Dokonał tego 9 czerwca 1957 roku wraz z Fritzem Winterstellerem, Marcusem Schmuckiem oraz Kurtem Diembergerem.

Kilka tygodni po zdobyciu Broad Peak Buhl i Diemberger podjęli próbę wejścia stylem alpejskim wtedy jeszcze niezdobyty, szczyt Chogolisa, a dokładnie na jego południowo-wschodni wierzchołek znajdujący się na wysokości 7654 m n.p.m. Zbliżając się do szczytu Buhl wszedł na nawis śnieżny i spadł wraz z nim. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.

Tematyka górska, publikacje poświęcone alpinizmowi, himalaizmowi, taternictwu, wysokogórskim wyprawom, jest popularna wśród czytelników. Książki podejmujące te zagadnienia znajdują się też w Bibliotece Wiedzy. Oto przykładowe publikacje.

Książki poświęcone alpinizmowi ze zbiorów Biblioteki Wiedzy

Książki poświęcone alpinizmowi ze zbiorów Biblioteki Wiedzy


4 lipca 1776 / Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, dokument przyjęty przez obradujący w Filadelfii II Kongres Kontynentalny, złożony z przedstawicieli 13 kolonii brytyjskiej w Ameryce Północnej

Autorem tekstu Deklaracji, opracowanym przez powołaną 11 VI 1776 komisję w składzie: Th. Jefferson, B. Franklin, J. Adams, R. Livingston i R. Sherman, był Thomas Jefferson. Deklaracja zawierała filozoficzne, moralne i prawne uzasadnienie zerwania przez kolonie więzów z Wielką Brytanią; powołując się na oświeceniową doktrynę praw naturalnych, do których zaliczała prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia, upoważniała lud do obalenia rządów, które tych praw nie przestrzegają; wyliczając wszystkie nadużycia i krzywdy wyrządzone koloniom przez króla brytyjskiego Jerzego III, wypowiadała mu posłuszeństwo i ogłaszała kolonie wolnymi państwami, mającymi prawo do prowadzenia wojny, zawierania pokoju i dokonywania wszelkich aktów, przysługujących suwerennym państwom.

Publikacje poświęcone historii powstania i współczesności Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej znajdują się w zbiorach Biblioteki Wiedzy. Z okazji rocznicy przyjęcia Deklaracji Niepodległości publikujemy niektóre z dostępnych w Bibliotece książek.

Książki o powstaniu Stanów Zjednoczonych ze zbiorów Biblioteki Wiedzy

Książki o powstaniu Stanów Zjednoczonych ze zbiorów Biblioteki Wiedzy