Aktualności Cyfrowe Centrum Edukacji dla uczniów z Ukrainy

W ramach programu Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni. w bibliotekach uczestniczących w projekcie powstają Cyfrowe Centra Edukacji, w których uczniowie i uczennice z Ukrainy otrzymają wsparcie w nauce ukraińskiej i polskiej podstawy programowej.  Biblioteki wyposażone są w potrzebny sprzęt i materiały edukacyjne, a do pomocy dzieciom zatrudnieni są nauczyciele mówiący po ukraińsku. CCE mają na celu wsparcie edukacji i integracji dzieci oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. W Bibliotece Gdynia zapisy prowadzą niezależnie Biblioteka Śródmieście oraz Biblioteka Cisowa. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, liczba miejsc jest ograniczona.

Cyfrowe Centra Edukacji tworzone w polskich bibliotekach mają wspierać starania systemu oświaty oraz organizacji pozarządowych w zapewnieniu dzieciom dostępu do edukacji, stacjonarnego wsparcia nauczyciela oraz umożliwić uczniom i uczennicom rozwój kompetencji społecznych i integrację w nowym środowisku. Możliwość nauki języka polskiego zwiększa także szanse dzieci na efektywną naukę w polskich szkołach.

 Udział w Cyfrowych Centrach Edukacji jest bezpłatny, ale ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. Centra powstają w bibliotekach, biorących udział w projekcie Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni. Pełna lista placówek objętych programem dostępna na stronie projektu.

Z danych UNHCR wynika, że pod koniec czerwca 2022 r.  tylko ok. 40% dzieci ukraińskich, przebywających na terenie Polski, było zarejestrowanych w polskich placówkach oświatowych. Pozostałe dzieci prawdopodobnie uczyły się zdalnie w ukraińskiej szkole online w warunkach zbliżonych do ocenianych niekorzystnie doświadczeń pandemicznej edukacji zdalnej. Część dzieci mogła być pozbawiona odpowiednich warunków lub sprzętu do nauki zdalnej, a co za tym idzie - dostępu do edukacji. 

Brak kontaktu z rówieśnikami oraz stacjonarnego wsparcia nauczyciela może wywierać negatywny wpływ zarówno na dobrostan psychiczny dzieci, jak i na jakość ich kształcenia. Do największych wyzwań związanych z zapewnieniem dostępu edukacji ukraińskim dzieciom na uchodźstwie można zaliczyć barierę językową, znaczące obciążenie dla polskiego systemu oświaty, konieczność nostryfikacji dyplomów nauczycieli ukraińskich, a także dużą liczbę dzieci niezarejestrowanych w polskich szkołach, którym trudno w tej sytuacji udzielić pomocy.

Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci, młodzież oraz opiekunowie mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, finansowany ze środków Danmarks Indsamling oraz SCI.

 

Jak się zapisać?

 Aby zapisać się do Cyfrowego Centrum Edukacji należy zgłosić się do wybranej biblioteki z listy udostępnionej na stronie projektu. Każda placówka przyjmuje zapisy indywidualnie.

 

Czy udział w projekcie jest odpłatny?

Nie. Udział w projekcie jest nieodpłatny. Trzeba jedynie pamiętać, że lista miejsc może być ograniczona. 

 

Więcej informacji o projekcie Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni