Aktualności Курси польської мови / набір закритий

PL / NABÓR ZAMKNIĘTY

Bezpłatne kursy języka polskiego dla osób przybyłych z Ukrainy

Zapraszamy na bezpłatne kursy języka polskiego dla osób przybyłych z Ukrainy organizowane przez miasto Gdynia.
Kurs obejmuje cykl 10 lekcji trwających po 1,5 godziny. Poziom podstawowy.

 

Warunki uczestnictwa w kursach języka polskiego dla osób przybyłych w Ukrainy organizowanych przez Miasto Gdynia:
1. Na kurs może być przyjęta osoba, która przybyła do Gdyni z Ukrainy z powodu działań wojennych.
2. W czasie trwania kursu przebywa na terenie Gdyni.
3. Zgłosiła chęć uczestnictwa w kursie podczas naboru.
4. Poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy.
5. Podpisała na pierwszym spotkaniu klauzulę RODO.


Etapy naboru:
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Otrzymanie informacji o wyniku naboru.
3. Zajęcia rozpoczną się w momencie, gdy zbierze się grupa – informacja z terminem pierwszego spotkania zostanie przesłana drogą mailową.
Zasady obowiązujące na lekcjach:
1. W lekcji mogą uczestniczyć jedynie osoby zapisane na kurs oraz lektor.
2. Obecność na lekcjach jest obowiązkowa.
3. Więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować skreśleniem z listy uczniów.
4. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu przez lektora lub organizatorów, lekcja może zostać odwołana lub jej termin przesunięty.
5. Uczeń ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym momencie, po uprzednim poinformowaniu organizatorów.


Kursy języka polskiego są realizowane przez Biblioteka Gdynia oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.


UA / набір закритий

Безкоштовні курси польської мови для людей, що приїхали з України
Запрошуємо на безкоштовні курси польської мови для громадян України, які організовує місто Гдиня.
Курс включає серію з 10 уроків по 1,5 години кожне. Рівень базовий.
Щоб подати заявку на курс, заповніть форму: LINK

Умови участі у курсах польської мови для громадян України, організованих містом Гдиня:
1. На курс може бути прийнята людина, яка приїхала до Гдині з України через військові дії.
2. Під час навчання він/вона проживає в Гдині.
3. Подана заявка на участь у курсі у процесі набору.
4. Правильно заповнений бланк заявки.
5. Вона підписала положення про РОДО на першому засіданні.
Етапи набору учасників:
1. Заповнення форми заявки.
2. Отримання інформації про результати під час виклику.
3. Заняття розпочнуться, як тільки набереться група – інформація з датою першої зустрічі буде надіслана електронною поштою.
Правила проведення занять:
1. У заняттях можуть брати участь лише особи, що записалися на курс та викладач.
2. Відвідування занять є обов'язковим.
3. Більш ніж одна відсутність без поважної причини може призвести до виключення зі списку студентів.
4. У виняткових ситуаціях, після попереднього повідомлення викладача чи організаторів, урок може бути скасовано або його дата перенесена.
5. Студент має право відмовитись від участі в курсі у будь-який час, попередньо повідомивши про це організаторів.


RU / набор  закрытый

Бесплатные курсы польского языка для приезжих с Украины
Приглашаем вас на бесплатные курсы польского языка для приезжих с Украины, организованные городом Гдыня.
Курс включает серию из 10 занятий по 1,5 часа каждое. Начальный уровень.
Для подачи заявки на курс заполните форму: LINK

Условия участия в курсах польского языка для граждан Украины, организованных городом Гдыня
1. На курс может быть принят человек, приехавший в Гдыню из Украины из-за военных действий.
2. Во время обучения он/она проживает в Гдыне.
3. Подал заявку на участие в курсе в процессе набора.
4. Правильно заполненный бланк заявления.
5. Она подписала положение о РОДО на первом заседании.
Этапы набора участников:
1. Заполнение формы заявки.
2. Получение информации о результатах во время звонка.
3. Занятия начнутся, как только наберется группа – информация с датой первой встречи будет выслана по электронной почте.
Правила проведения урока:
1. В занятиях могут участвовать только лица, записавшиеся на курс, и преподаватель.
2. Посещение занятий обязательно.
3. Более одного отсутствия без уважительной причины может привести к исключению из списка студентов.
4. В исключительных ситуациях, после предварительного уведомления преподавателя или организаторов, урок может быть отменен или его дата перенесена.
5. Студент имеет право отказаться от участия в курсе в любое время, предварительно уведомив об этом организаторов.