Twarz młodej kobiety w czarnobiałej kolorystyce. Jej usta są w białoczerwonych barwach.

Aktualności Безкоштовні курси польської мови

***LISTA ZGŁOSZEŃ JEST JUŻ ZAMKNIĘTA!***

***набір учнів закритий***

***THE APPLICATION LIST IS NOW CLOSED!***

 

 

UKR

Запрошуємо на курси польської мови для іноземців: серія з 16 уроків по 1,5 години кожен.  

Відправлення заповненої форми заявки означає бажання брати участь у курсі – це НЕ значить записатися на курс і зарезервувати місце у цій групі. Підтвердження вашого права на участь в курсі буде надіслано електронною поштою. 

Щоб подати заявку на курс, заповніть, будь ласка, форму: https://forms.office.com/e/9LUbq6Z7QN 

У разі виникнення проблем із заповненням форми, будь ласка, пишіть за адресою v.maskaliova@bibliotekagdynia.pl 

Місце: Biblioteka Wiedzy (ul. Świętojańska 141).

Заняття розпочнуться з 24.03.2023 

по п'ятницях з 16:00 до 19:30 (Два уроки з перервою).

 

Умови участі в курсах польської мови для іноземців, організованих бібліотекою Гдині, що фінансується ЮНІСЕФ:  

1. На курс може бути прийнята людина, що проживає у Польщі  

2. Подана заявка на участь у курсі у процесі набору. 

3. Правильно заповнений бланк заявки. 

Етапи набору учасникiв:  

1. Заповнення форми заявки.  

2. Отримання iнформації про результати набору.  

3. Заняття починаються згідно з датою, вказаною вище. 

Правила проведення занять:  

У заняттях можуть брати участь лише особи, що записалися на курс та викладач. Відвідування занять є обов'язковим. Більш ніж одна відсутність без поважної причини може призвести до виключення зі списку студентів. У виняткових ситуаціях, після попереднього повідомлення викладача чи організаторів, урок може бути скасовано або його дата перенесена. Студент має право відмовитись від участі в курсі у будь-який час, попередньо повідомивши про це організаторів. 

 

Курс був організований за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ 


PL 

Zapraszamy na kurs języka polskiego dla obcokrajowców: cykl 16 lekcji trwających po 1,5 godziny.  

Aby zgłosić się na kurs, należy wypełnić formularz: https://forms.office.com/e/9LUbq6Z7QN 

Przesłanie wypełnionego formularza oznacza wyrażenie chęci uczestnictwa w kursie – nie jest równoznaczne z zapisaniem się na kurs i rezerwacją miejsca w danej grupie. Potwierdzenie zakwalifikowania się na dany kurs otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku problemów z wypełnieniem formularza prosimy pisać na adres: v.maskaliova@bibliotekagdynia.pl

Miejsce: Biblioteka Wiedzy (ul. Świętojańska 141).  

Zajęcia rozpoczną się od 24.03.2023 i będą odbywały się w piątki w godz. 16:00-19:30 (dwie lekcje z przerwą).

 

Warunki uczestnictwa w kursach języka polskiego dla obcokrajowców organizowanych przez Bibliotekę Gdynia, finansowane ze środków finansowych UNICEF:

1. Na kurs może zostać przyjęta osoba przebywająca w Polsce

2. Zgłosiła chęć uczestnictwa w kursie podczas naboru

3. Poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy

Etapy naboru:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

2. Otrzymanie informacji o wyniku naboru

3. Zajęcia rozpoczną się zgodnie z datą rozpoczęcia kursu podaną powyżej

 

Zasady obowiązujące na lekcjach:

1. W lekcji mogą uczestniczyć jedynie osoby zapisane na kurs oraz lektor

2. Obecność na lekcjach jest obowiązkowa

3. Więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować skreśleniem z listy uczniów

4. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu przez lektora lub organizatorów, lekcja może zostać odwołana lub jej termin przesunięty

5. Uczeń ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym momencie, po uprzednim poinformowaniu organizatorów

 

Kursy języka polskiego są finansowane ze środków UNICEF. 


ENG 

Welcome to the Polish language course for foreigners: a series of 16 lessons lasting 1.5 hours each

Submitting of a filled application means willingness to take part – that does NOT mean the enrollment to cours and reservation of a place in the group. 

Confirmation of your acceptance will be sent via email. 

For submitting application, fill in the form below, please: https://forms.office.com/e/9LUbq6Z7QN 

In case of any difficulties while submitting, send an email: v.maskaliova@bibliotekagdynia.pl 

Place: Biblioteka Wiedzy (ul. Świętojańska 141). 

Each Friday 16:00-19:30 

First lesson: 24.03.2023

 

Criteria of taking part in courses of learning Polish language for foreigners, organised by Gdynia Library, financed by UNICEF: 

1. Only person, who lives in Poland, can be enrolled

2. Submitted application in the process of recruitment 

3. Correctly filled application form

Stages of recruitment

1. Filling up the application form

2. Receiving of information about the results of recruitment 

3. Start of the course accordingly to the terms above

Rules of conduction the lessons

1. Only enrolled people and a teacher can take part in the course

2. Presence on lessons is required

3. Unreasonable absence more then once can lead to exclusion from the student’s list

4. In exceptional situations, after teacher’s or organizer’s pre-warning, lesson can be declined or its date can be changed 

5. Student has got a right to refuse to take part in any time, but has to previously warn organizers about it

 

The course is organised and funded by UNICEF.