Aktualności Ankieta dla cudzoziemców mieszkających w Gdyni

Biblioteka Gdynia jest jednym z autorów międzynarodowego projektu "Biblioteka dla każdego". Zanim jednak rozpoczniemy konkretne działania, sprawdzamy, czego potrzebują ci, którzy nie zaglądają do biblioteki, jak zachęcić do przychodzenia, wypożyczania, uczestniczenia, jak możemy lepiej odpowiedzieć na potrzeby odbiorców?
 
Szczególnie zależy nam na zauważeniu w Gdyni i w bibliotece obecności obcokrajowców, włączeniu ich do uczestnictwa w życiu biblioteki, przygotowaniu oferty/księgozbioru/warsztatów/lekcji, które będą nie tylko atrakcyjne, ale też użyteczne. Biblioteka będzie miejscem, do którego można zwrócić się o pomoc z różnymi problemami. Pomóż nam dowiedzieć się, co powinny oferować biblioteki!
 
Prosimy o pomoc cudzoziemców mieszkających w Gdyni i wypełnienie krótkiej, 10-minutowej ankiety:
 
 
Można także zgłosić się do kolejnej części badania. Odbędzie się ono on-line lub w Twoim mieście i będzie się wiązało z wynagrodzeniem.
 
EN
Do you live in Gdynia?
Did you know that a library is not just about books? More and more people from abroad are living and working in Poland. Libraries want to help them settle in, and are in the process of preparing a support offer for them. The library will be the place to turn for help with a variety of problems. Help us find out what libraries should offer.
 
Fill out a short survey and register for the next part of the survey. It will take place online or in your city and will involve a compensation.
 
The survey will take approximately 10 minutes to complete.
 
Link to survey:
 
RUS
Вы живете в Гдыня?
Знаете ли вы, что библиотека - это не только книги? В Польше живет и работает все больше людей из-за границы. Библиотеки хотят им помочьобосноваться здесь и ужесейчас готовят предложения по поддержке. Библиотека станет местом, куда можно обратиться за помощью с различными проблемами. Помогите нам узнать, что должны предложить библиотеки.
 
Заполните короткую анкету и перейдите к следующей части исследования. Оно будет проходить онлайн или стационарно в вашем городе и будет оплачено.
 
Опрос займет около 10 минут.
 
Cсылка на опрос: