Aktualności 78. rocznica powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, którego symbolem jest żonkil. W imieniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszamy na dwa literackie wydarzenia przywracające pamięć o bohaterstwie powstańców. Ich transmisję będzie można także obejrzeć na FB Biblioteki Gdynia.
 
18 kwietnia, godz. 18.00 - 19.00
"Jakby wybuchło, to razem ze mną. I tyle" - Dyskusja o kobietach walczących w powstaniu w getcie warszawskim z udziałem Sylwii Chutnik, Zuzanny Hertzberg i Karoliny Szymaniak.
 
Kim były kobiety walczące w kwietniowym zrywie? Jak zmieniały się podczas walki? Co stało się z tymi, które przeżyły wojnę? Jaki był stosunek mężczyzn bojowców do walczących koleżanek? I wreszcie: czym różnią się wspomnienia walczących kobiet od wspomnień walczących mężczyzn?
 
19 kwietnia, godz.18.00 - 19.00
"Stawiam pomnik tym, którzy zginęli" - Podczas rozmowy, którą poprowadzi Mikołaj Grynberg, Krystyna Budnicka opowie swoją historię, zapalając symboliczną świecę na pamiątkę bohaterów i bohaterek poległych w powstaniu.
 
Urodzona w 1932 roku Krystyna Budnicka jako jedna z nielicznych osób przeżyła powstanie w getcie warszawskim. Podczas walk ukrywała się w kanałach. Długo nie potrafiła mówić o tym, co ją spotkało. Dopiero po latach, nawiązawszy kontakt ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, nauczyła się opowiadać swoją historię.
 
Pełny program wydarzeń w ramach Akcji Żonkile dostępny jest na stronie: https://polin.pl/pl/calendar
 
FOT. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN