„Udział Marynarki Wojennej w misjach zagranicznych Wojska Polskiego” wystawa w Bibliotece Chylonia (Pod Żabką)


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do oglądania niecodziennej wystawy w Bibliotece Chylonia.

Wystawa „Udział Marynarki Wojennej w misjach zagranicznych Wojska Polskiego” zorganizowana została staraniem gdyńskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ przy współudziale dyrekcji Biblioteki. Celem jest upowszechnianie tradycji oręża polskiego i przybliżenie historii zaangażowania Marynarki na rzecz stabilizacji i pokoju  w różnych częściach świata, tam gdzie dochodzi do wojen i konfliktów zbrojnych.
Podczas jej trwania  można będzie zobaczyć  nie tylko ciekawe eksponaty, ale również spotkać  autentycznych uczestników misji, którzy oddaleni o tysiące kilometrów od Polski i od rodzin, nierzadko w warunkach zagrożenia życia i zdrowia realizowali postawione przed nimi zadania, m. in. nurka z Zatoki Perskiej, nawigatora śmigłowca z Kosowa, korespondenta wojennego z Afganistanu, marynarza czterokrotnie wyróżnionego przez dowództwo  amerykańskie, w tym Medalem za Chwalebne Czyny.
Ekspozycja jest nie tylko dokumentem, organizatorzy dołożyli starań by identyczność eksponatów i kompozycja, profesjonalizm i troska o szczegóły wywoływały pozytywne emocje, by oglądający mogli wyrobić sobie własną opinię, iż Polska zajmuje  w świecie istotne miejsce w zakresie walki z terroryzmem  i totalitaryzmem, a Polska Marynarka Wojenna ma w tym chlubny udział.
Henryk Karpiński
lektor SKMP ONZ