Nieobcy wśród nas


Szczegóły wydarzenia


Interaktywna/polifoniczna opowieść na kanwie  „Nieobcy – 21 opowieści, aby się nie bać. Polscy pisarze dla uchodźców”.

Czytanie na głosy opowiadania Magdaleny Parys.

Afrykanie migrujący do Europy jawią się często w mediach jako ludzka masa – niezrozumiała, irracjonalna lub wręcz odczłowieczona, niebezpieczna fala grożąca zalaniem Europie. Jak jednak problem migracji wygląda zperspektywy indywidualnego człowieka, „z tamtej strony”? Jak Afrykanie wyobrażają sobie życie w Europie? Jaki jest ich stosunek do podejmowanego ryzyka nielegalnej migracji? Co sprawia, że pragnienie wyjazdu do Europy jest aż tak silne i powszechne?

Z nami będą: dr Magdalena Brzezińska i Paweł Kudzia.

Dr Magdalena Brzezińska jest antropologiem iod wielu lat prowadzi badania terenowe w Gwinei Bissau i w Gambii, w Afryce Zachodniej, poświęcone postrzeganiu Europy, a od dwóch lat jest kierownikiem projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki, dotyczącego migracji Afrykanów do Europy. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jesienią ukazała się jej książka, wydana nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „W cieniu europejskiej twierdzy. Obraz Zachodu wśród Afrykanów w Gwinei Bissau”.

Paweł Kudzia jest konsultantem ds. zarządzania przez CSR. Był m.in. korespondentem wojennym, członkiem zarządu i dyrektorem działu misji zagranicznych Polskiej Akcji Humanitarnej.

Pan Kudzia odkrywa też różne „story z history PL” i prezentuje je w czasie inspirujących spotkań w firmach i szkołach.