Migawki z Obłuża. Rodzinny konkurs fotograficzny.


Szczegóły wydarzenia


Rada Dzielnicy Obłuże i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Migawki z Obłuża. Rodzinny konkurs fotograficzny”.

Celem konkursu jest promowanie gdyńskiej dzielnicy Obłuża i spędzania czasu wolnego w przestrzeni miejskiej oraz wspieranie działań prorodzinnych.

Organizatorom zależy, aby na konkurs nadsyłane były zdjęcia rodzinne, zrobione w przestrzeni miejskiej dzielnicy Obłuża.

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne:
I miejsce – 1000 zł. brutto, II miejsce 500 zł. brutto, III miejsce 300 zł. brutto.

Podczas wernisażu wystawy nadesłanych na konkurs prac zostaną ogłoszone nazwiska autorów zwycięskich fotografii.

Uroczystość odbędzie się w Bibliotece Obłuże (Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni) , przy ul. Boisko 6.

Prace należy przesyłać na adres: konkurs@bibliotekagdynia.pl do 25 listopada 2016r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2016 r.

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem: Regulamin.

  1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace w wersji elektronicznej (w formacie jpg), czarno-białe lub kolorowe, na adres e-mailowy konkurs@bibliotekagdynia.pl. Wskazane jest podanie w e-mailu tytułów poszczególnych zdjęć. Prace fotograficzne nie mogą być podpisane (np. nazwa jpg-u) imieniem czy nazwiskiem autora, natomiast do załączonych zdjęć należy w tytule maila podać wybrany przez uczestnika kod identyfikacyjny (słowo, hasło lub kod cyfrowy).
  2. .
  3. Ponadto należy złożyć osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii nr 1 na ul. Boisko 6 lub przesłać skan mailem na adres konkurs@bibliotekagdynia.pl, wypełniony formularz zgłoszeniowy. Koperta lub mail z formularzem powinna być również opatrzona tym samym kodem autora, który został podany przy okazji podsyłania prac: Formularz.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela (w godz. 8.00-16.00): Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ul. Partyzantów 39/IV (wejście od ul. Kopernika), tel. 58 622–44–31, e-mail: k.kulesza@bibliotekagdynia.pl

Konkurs dofinansowany został z funduszy Rady Dzielnicy Obłuże.