XVII Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania – Bezpieczne wakacje


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy dzieci na spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej w Gdyni który przeczyta dzieciom bajkę. Po czytaniu zapraszamy dzieci na prezentację multimedialną pt. „Bezpieczne Wakacje” .