Modernistyczne Działki Leśne

15 maja w Bibliotece Działki Leśne mieliśmy przyjemność wysłuchania prelekcji o naszej dzielnicy. Potem wraz z prowadzącą spotkanie historyczką sztuki Weroniką Szerle wyruszyliśmy dawną ulicą Leśną (obecnie Wolności), by podziwiać modernistyczne kamienice znajdujące się przy tej ulicy.

Spotkanie odbyło się dzięki dofinan

This slideshow requires JavaScript.

sowaniu Rady Dzielnicy Działki Leśne.