Sekretariat / Działy

DYREKCJA

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia

NIP: 586-13-95-847

Dyrektor

Natalia Gromow

tel. + 48 58 622-73-55
mail: n.gromow@bibliotekagdynia.pl

SEKRETARIAT

Ewa Janicka

tel. + 48 58 622-73-55
fax + 48 58 622-64-17
mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

KADRY

Anna Socha

tel. + 48 58 622-73-55
fax + 48 58 622-64-17
mail: a.socha@bibliotekagdynia.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Agnieszka Licznerska-Szymańska – główna księgowa

fax + 48 58 622-64-17
mail: a.licznerska@bibliotekagdynia.pl

Elżbieta Aleksandrowicz – spec. ds. płac

mail: e.aleksandrowicz@bibliotekagdynia.pl

Anna Manias – spec. ds. księgowości

mail: a.manias@bibliotekagdynia.pl

ADMINISTRACJA

Maria Ćwik – kierownik

Małgorzata Zawadzka – spec. ds. administracji

tel. + 48 58 622-73-55
fax + 48 58 622-64-17
mail: administracja@bibliotekagdynia.pl

Działy

DZIAŁ OPRACOWANIA
I GROMADZENIA ZBIORÓW

ul. Partyzantów 39/IV
81-423 Gdynia
tel. + 48 58 622-44-10

Alicja Binkowska – kierownik

mail: gromadzenie@bibliotekagdynia.pl

DZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI LITERATURY

ul. Partyzantów 39/IV
81-423 Gdynia
tel. + 48 58 622-44-31

Paweł Radziszewski – kierownik

mail: p.radziszewski@bibliotekagdynia.pl

DZIAŁ INFORMATYZACJI

ul. Biskupa Dominika 17
81-402 Gdynia
tel. + 48 58 622-47-44

Radosław Dopita – kierownik

mail: r.dopita@bibliotekagdynia.pl

DZIAŁ KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ

ul. Świętojańska 141
81-101 Gdynia
tel. +48 58 667-98-27

Zuzanna Gajewska – p.o. kierownika

tel. 519 463 490
mail: z.gajewska@bibliotekagdynia.pl

BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY

Aleksandra Ordowska

tel. + 48 58 620-15-24
mail: a.ordowska@bibliotekagdynia.pl