Dostawa urządzeń wraz z systemem ewidencji zbiorów bibliotecznych w oparciu o kody kreskowe – 230/7/2018