Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Rozpoczęliśmy realizację projektów: „Praktyka dla praktyka”, „Książka – z salonów do Internetu”, „Biblioteka inspiracji” oraz „Zielona szkoła dla bibliotekarzy” w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.