Oferty pracy w Bibliotece Gdynia

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni ogłasza nabór na stanowiska:

 • bibliotekarz
 • bibliotekarz – praca na zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy:  Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Opis stanowiska

 • obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, informowania o nich oraz udostępniania zbiorów elektronicznych dostępnych w Internecie prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • przygotowywanie i organizowanie wydarzeń promujących kulturę literacką oraz aktywizujących społeczność lokalną
 • współpraca z gdyńskimi instytucjami kultury i edukacji
 • współtworzenie dobrej atmosfery w pracy

Wymagania

 • wyksztalcenie wyższe humanistyczne, mile widziane bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska, pedagogika lub pokrewne
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej
 • znajomość rynku wydawniczego oraz źródeł informacji o książce i literaturze
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi
 • zdolności animacyjne
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole
 • dyspozycyjność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
 • kreatywność i dynamika w działaniu

Oferujemy

 • ciekawą pracę w sieci bibliotecznej Biblioteki Gdynia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę o pracę na zastępstwo na czas określony do 31 marca 2021 r.
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat
 • możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Planowany termin zatrudnienia

1 września 2018 roku

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: sekretariat@bibliotekagdynia.pl (w tytule maila wpisując „nabór na stanowisko bibliotekarza”) do 7 sierpnia 2018 roku, do godz. 23.00

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko młodszy bibliotekarz, ogłoszonego 25 lipca 2018 r. i prowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.”

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami i przeprowadzenia z nimi rozmowy w terminie 9-14 sierpnia 2018 roku.

Gdynia, dnia 25 lipca 2018 roku