Konkurs dla bibliotekarzy

Jesteś super-aktywnym-bibliotekarzem? Uwielbiasz aktywizować czytelników, organizować nietuzinkowe wydarzenia i dzielić się pasją z innymi? Zgłoś się do naszego konkursu i zostań prelegentem szkolenia dla bibliotekarzy. Biblioteka Gdynia ogłasza ogólnopolski konkurs „Mikrolearning super-aktywnego-bibliotekarza”.

 

 

Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie trzech super-aktywnych-bibliotekarzy, którzy zostaną zaproszeni w charakterze prelegentów na mini-konferencję organizowaną dla pracowników Biblioteki Gdynia (w terminie: 28-29 września 2018).

Zadaniem super-aktywnego-bibliotekarza będzie opowiedzenie o nowatorskim działaniu, które zrealizował w bibliotece. Wynagrodzenie dla super-aktywnego-bibliotekarza za wygłoszenie prelekcji podczas mini-konferencji to 2 000 zł brutto.

Konkurs zostaje ogłoszony w celu zachęcenia środowiska do wymiany doświadczeń związanych z pracą bibliotekarza i wzajemnego czerpanie inspiracji.

Zgłoszenia powinny zawierać krótki (maksymalnie 7-minutowy) film, w którym bibliotekarz opowie o inspirującym działaniu zrealizowanym przez niego w bibliotece z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania: Co warto powtórzyć? Z czego należałoby zrezygnować?

Filmy zostaną zamieszczone na wewnętrznym Portalu Pracowników Biblioteki Gdynia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie wyników głosowania pracowników.

Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2018 18 lipca 2018 (do tego dnia filmy powinny być dostarczone do Biblioteki Gdynia). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 sierpnia 2018.

Do konkursu może przystąpić każda osoba fizyczna, która jest zatrudniona w bibliotece (różnego typu). Praca konkursowa musi zawierać film oraz oświadczenie uczestnika. Zgłoszenia można dokonać przesyłając prace drogą pocztową lub dostarczając osobiście na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia

Z dopiskiem:

Konkurs „Mikrolearning super-aktywnego-bibliotekarza”

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Dołączenie podpisanego oświadczenia oraz akceptacja regulaminu konkursu są warunkami uczestnictwa w konkursie.

REGULAMIN_Mikrolearnig_super-aktywnego_bibliotekarza

ANEKS nr 1 do REGULAMINU_Mikrolearning_super_aktywnego_bibliotekarza

Formularz zgłoszeniowy (oświadczenie) .pdf

Formularz zgłoszeniowy (oświadczenie) .docx

Pytania w sprawie konkursu można kierować do Działu Współpracy i Promocji Literatury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, tel. (58)622-44-31, e-mail: promocja@bibliotekagdynia.pl

Konkurs jest częścią projektu „Zielona szkoła dla bibliotekarzy” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.