Odzyskujemy niezwrócone książki

   

Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z Kancelarią Statima rozpoczęliśmy proces odzyskiwania niezwróconych materiałów bibliotecznych oraz należności z tytułu niezapłaconych kar.